לא נתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה ולא נפסל

IMG_6307.jpgחתוך תיקוני עמרי

הנהג הואשם בעבירה של אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

לאור חומרת המקרה, הנהג נפסל מנהלית למשך 30 יום ובנוסף קיבל הזמנה למשפט.

הנהג היה צפוי בנוסף לפסילה המנהלית,  לקבל עונש של פסילה בפועל שלא תפחת  מ-3 חודשים.

אנו ייצגנו את הנהג והגשנו בקשה לבית המשפט  והקדמנו את הדיון במשפטו.

תוצאה: הדיון התקיים תוך ימים ספורים, לאחר 12 ימי שלילה, רישיון הנהיגה הוחזר לנהג לאלתר והוא קיבל עונש של שלילה על תנאי וללא שלילה נוספת בפועל.

בש 1717/08
ת 26406/08