פסילה מנהלית

קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי כשיש לו סמכות על פי החוק להורות על פסילתו של נהג לתקופות מסוימות על פי סוג עבירת התעבורה שעבר הנהג או שהנהג נחשד שעבר אותה.

קיים הבדל בין פסילה מנהלית לבין פסילה של בית משפט

פסילה מנהלית- ניתנת ע"י קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה ומסורה לשיקול דעתו, מבלי יכולת הנהג שנתפס להתגונן כראוי, היות ומדובר בהליך מהיר, בו לרוב הנהג אינו מיוצג ע"י עו"ד, ואינו חשוף לראיות.
ופסילה בבית המשפט – נובעת מהליך משפטי שהנהג מעורב בו, וכמובן, שניתן להסתייע בעורך דין ולהעלות טענות הגנה כנגד הפסילה.

תקופות הפסילה המנהלית

• התקופה הקצרה שלילה של  30 ימים בגין עבירות חמורות המנויות בפקודת התעבורה (תוספת רביעית) לדוגמא: עבירות של נהיגה עקיפה מסוכנת, נהיגה במהירות מופרזת, אי מתן זכות קדימה, נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או משקאות משכרים, סיכון הולך רגל החוצה במעבר חצייה, מטען חורג ועוד.

לרשימת העבירות שהעונש עליהן- פסילה מנהלית ל-30 יום – לחץ כאן.

רשימת עבירות התנועה, אשר בגינן קמה הסמכות לפסול את רישיונו של נהג מנהלית:

א. אי מתן זכות קדימה (תן זכות קדימה ועצור) (תקנה 22).
ב. נהג חדש ללא מלווה ונהג חדש המסיע נוסעים מעל המותר.
ג. נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או אלכוהול (תקנה 26(2).
ד. נהיגת רכב, כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן.
ה. עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה (תקנה 47(ד).
ו. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף (תקנה 47(ה)(5).
ז. מהירות שאינה ברירת משפט (מעל 80 קמ"ש בדרך עירונית ומעל 130 קמ"ש בדרך בינעירונית. מכל מהירות נמדדת יש לבצע הפחתה של 5 קמ"ש (תקנה 54).
ח. אי עצירה לפני מפגש עם מסילת ברזל.
ט. סיכון הולך רגל החוצה במעבר חצייה.
י. נהיגת רכב, כאשר המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים ב – 25% או יותר על המשקל הכולל המותר
יא. הובלת חומר מסוכן שלא כדין. ]

 • התקופה הבינונית שלילה של  60 ימים בגין מעורבות בתאונת דרכים.
• התקופה הארוכה שלילה של  90 ימים בגין מעורבות בתאונת דרכים בה נהרג אדם.

הליך השימוע והטלת הפסילה המנהלית

לידיעתכם, שוטר שאינו קצין לא רשאי לפסול את רישיון הנהיגה, לצורך חוקיותה של השלילה המנהלית חובה שיערך הליך של שימוע לנהג.
השימוע נערך בדרך כלל בתחנת משטרה, ההליך המקובל הוא שביום האירוע נמסר לנהג זימון לשימוע והשימוע נערך מאוחר יותר,במהלך של שלושה ימים מיום העבירה.
לעיתים נדירות מאוד, מגיע קצין למקום האירוע וההליך נעשה במקום.
השוטר ש"תפס" את הנהג בעבירת מהירות שבגינה פסילה מנהלית-  צריך להביא לנהג אישור על נטילת הרישיון וזימון לשימוע, כאשר האישור מהווה רישיון נהיגה זמני עד השימוע.
רק במקרים חריגים ניתן לערוך את ההליך בשטח ולא במשרדי המשטרה וזאת כאשר הקצין הפוסל יגיע אל הנהג.

פסילה מנהלית בהעדר

נהגים שאינם מגיעים להליך השימוע (אי התייצבות לשימוע) -עלולים להיפסל גם מבלי שישמעו וזאת במסגרת סמכותו של הקצין לפסול מנהלית את מי שלא הגיע לשימוע שלו, הליך כזה נקרא פסילה בהעדר, הליך דומה קיים גם למי שלא הגיע לדיון בתיק שלו בבית משפט לתעבורה.

עיקרי השיקולים בהטלת הפסילה המנהלית

בהליך השימוע יובאו בפני הנהג החשדות הקיימים כנגדו וקיימת לו הזדמנות להביע דעתו ולשכנע מדוע לא נכון שיפסל מנהלית.
הליך השימוע הינו חלק חשוב הן בהליך הפסילה המנהלית והן בהליך של כתב האישום שהינו ההזמנה לדין – הדו"ח נהגים רבים עושים טעויות חמורות בהליך השימוע, שכן הם אינם מתייעצים עם עורך דין דבר שמביא הן להטלת פסילה מנהלית והן להארכת הפסילה שמוטלת עליהם בהמשך בבית משפט לתעבורה.
בין השיקולים ששוקל הקצין במסגרת ההחלטה בעניין הפסילה המנהלית, הוא מתחשב בוותק הנהיגה של הנהג, כמה הרשעות קודמות יש לו, במה הוא עוסק, וכו' , אולם כל אלו הינם "טיפים" כלליים ביותר ולכל תיק יש את הנקודות והדגשים המיוחדים לו, שאי העלתם במסגרת השימוע באופן הנכון יכולים לגרום נזק לנהג.

ביטול הפסילה המנהלית בקשה לביטול פסילה מנהלית 

לנהג קיימת זכות על פי חוק לערער על החלטתו של הקצין, שפסל אותו. הערעור על הפסילה נקרא בקשה לביטול פסילה מנהלית.
הבקשה לביטול פסילה מנהלית הינו הליך שמתקיים בבית המשפט לתעבורה באזור השיפוט בו נתפס הנהג מבצע את העבירה בדרך כלל מובאת הבקשה לדיון בפני אותו בית משפט שאליו קיבל הנהג כתב אישום-  או את הדו"ח. קיימים מקרים בפסילות של 60 יום ויותר שהפסילה המנהלית מוטלת עוד לפני שקיים כתב אישום.
לבית המשפט יש סמכות לבטל את הפסילה המנהלית או לקצר את הפסילה המנהלית, כל מקרה נדון לגופו בהתאם לחומר הראיות, נסיבותיו האישיות של הנהג גיליון הרשעותיו הקודמות וטיב הטיעונים שמושמעים במהלך הדיון בבקשה.

מתי וכיצד תוגש הבקשה לביטול פסילה מנהלית 

הנהג שרישיונו נפסל ומעוניין להגיש את הבקשה חשוב שיפנה לעורך דין או שיערוך בכוחות עצמו את הבקשה בהקדם האפשרי, אחרת לא יהיה בה כל טעם.
הדיון בבקשה נחשב לדיון דחוף ולכן המזכירות קובעת אותו בדרך כלל תוך ימים ספורים לאחר הגשת הבקשה על ידי הנהג או עורך הדין לתעבורה שמייצג אותו.
מזכירות בית המשפט תקבע מועד קרוב ככל הניתן לדיון בבקשה.

שיקולי בית משפט בהחלטה בבקשה לביטול הפסילה המנהלית

השיקול העיקרי שבית משפט אמור לשקול אותו בדיון בבקשה לביטול פסילה מנהלית הוא שיקול של מסוכנות. הנהג הפסול אמור לשכנע את בית המשפט בעצמו או באמצעות עורך דין לתעבורה שהוא אינו מסוכן לציבור ואין בהמשך נהיגתו בבחינת פגיעה בביטחון הציבור. טעות נפוצה של מי שאינו מיוצג על ידי עורך דין לתעבורה שהוא מעלה בפני בית משפט במסגרת הדיון בבקשה לביטול פסילה מנהלית את כל טענותיו. במקרים כאלה מסביר בית המשפט לנאשם במהלך הדיון, בבקשה לביטול פסילה מנהלית או בהחלטה, שאין זה מתפקידו לבדוק את חומר הראיות ולהחליט, השיקול היחידי שעל בית משפט לקחת בחשבון בהחלטתו הוא האם ישנן ראיות לכאורה וזאת בנוסף לשיקול המסוכנות כאמור לעיל.

השופט שדן בבקשה לביטול הפסילה המנהלית

מקובל שהשופט שדן בבקשה לביטול פסילה מנהלית לא יהיה אותו שופט שידון בכתב האישום (בתיק העיקרי) בדו"ח או בכתב אישום אחר.
אם זאת, ישנם מקרים חריגים בהם אותו שופט יכול לדון גם בבקשה לביטול פסילה מנהלית.

בקשה נוספת לביטול פסילה מנהלית

במקרים נדירים, ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר, על החלטת בית משפט לתעבורה בבקשה לביטול פסילה מנהלית, במקרים אלה הינם נדירים ומתקיימים באם ישנן נסיבות חדשות, שלא הובאו בפני בית משפט לתעבורה במסגרת הדיון הראשוני, בבקשה לביטול פסילה מנהלית.

ערעור על החלטת בית משפט לתעבורה בבקשה לביטול הפסילה המנהלית

ניתן להגיש ערעור על פי סעיף 49 לפקודת התעבורה, לבית המשפט המחוזי, כמו את הבקשה לביטול פסילה מנהלית עצמה כך גם את הערעור יש להגיש במהירות, שכן לפרק הזמן יש משמעות אדירה בהליך זה ובאם לא יוגש הערעור בהקדם האפשרי, לא יהיה בו כל טעם.

האם יכולה המדינה להגיש בקשה להוסיף פסילה מנהלית?

לעיתים במקרים שהוטלה על נאשם פסילה מנהלית ממושכת לדוגמא בתיקים של נהיגה בשכרות, ובמקרים של תאונה שתוצאתם מותו של אדם, מגישה המדינה ביוזמתה בקשה לפסילה עד תום ההליכים.

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם