הקבלן שרף את הלול ולא רצה לשלם

המקרה:
נזק גדול שנגרם ללול עופות של הלקוח כתוצאה מרשלנות קבלן (מסגר עצמאי).
התיק מתנהל לאורך שנים, הקבלן שגרם לשריפה מנסה כל השנים להתחמק מלסיים התיק בתחבולות שונות התיק נדון אצל מספר רב של שופטים בעפולה בתיק ניתנו החלטות שונות עליהן הוגש ערעור לנשיא בית המשפט המחוזי בנצרת.

תוצאה:
פסק דין: לאחר סיום כל ההליכים פסק דין בהסכמה על מלוא סכום התביעה + סנקציה משמעותית על אי עמידה בתשלום.

מראה מקום
ת.א. 1405/94 בימ"ש שלום עפולה.