נתפס 7 פעמים נוהג במהירות מופרזת ונשלל רק ל-3 חודשים

סוף מעשה במחשבה תחילההנהג הואשם בכך שנסע במהירות מופרזת ב-7 פעמים שונות.

לאור חומרת המקרה, הנהג היה צפוי לעונש של פסילה ממושכת בפועל,  בנוסף היה אמור להישלל מנהלית ל-3 חודשים על ידי משרד הרישוי וכתנאי לחידוש הרישיון לעבור מבחן עיוני.

אנו הגשנו בקשה לבית המשפט  לדון בכל התיקים.

תוצאה: בדיון איחדנו מספר תיקים והנהג קיבל עונש של 3 חודשי שלילה בלבד.

תתע 294-04-15