תנאים לקביעת נהיגה בשכרות

התנאים לביצוע בדיקת השכרות
(א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה או
למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוען של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.
(ב) בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנוהג בו או במקום אחר שקבע השוטר.
(ג) בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לעניין זה.

שכרות על פי התנהגות
הבדיקות האובייקטיביות לקביעת שכרות אינן הדרך היחידה לקבוע שכרותו של הנהג, לעתים ניתן לקבוע ולהוכיח את השכרות באמצעות התנהגותו של הנהג, ועל סמך דו"ח מאפיינים.  
החיסרון, של בדיקה באמצעות התנהגותו של הנהג, שמדובר בבדיקה סובייקטיבית, חיצונית של השוטר, או של אדם אחר, אין ספק שהתרשמותו של כל אדם הינה סובייקטיבית.
בית המשפט ייתן משקל לדוח המאפיינים, אולם משקלו של דוח מאפיינים, כאשר בצירוף אליו לא נערכה בדיקה מדעית לגילוי רמת האלכוהול לא תהיה גבוהה.
עורך דין לתעבורה ידע מתי יש חשיבות להתייחס להתרשמות ולדו"ח המאפיינים ומתי יש לבחון התיק בהתייחסות לכשלים ריאתיים אחרים בחומר הראיות.

לבדיקת אלכוהול בדם לחץ כאן
להשבתת הרכב בגין נהיגה בשכרות לחץ כאן
לסירוב להיבדק בבדיקת אלכוהול לחץ כאן
לבדיקת נשיפה/אלכוהול לחץ כאן
לדרכים ותנאים לקביעת נהיגה בשכרות לחץ כאן
לנהיגה בשכרות ענישה לחץ כאן
לנהיגה בשכרות לחץ כאן
לפסילה מנהלית בגין שכרות ואלכוהול לחץ כאן

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם