שיטת הניקוד החדשה

החל משנת 2003 שונתה שיטת הניקוד, ואנו נציג בפניכם את הנקודות בהתאם לשיטת הניקוד החדשה.
נהג המורשע בבית משפט בביצוע עבירת תנועה, או ששילם את הקנס על עבירה מסוג ברירת משפט, ירשמו לחובתו מספר נקודות כמספר המצוין ברשימה שבחוק
בתוספת השישית לתקנות התעבורה, ישנה טבלה המפרטת בכמה נקודות יחויב נהג בגין כל עבירה.

בירור צבירת הנקודות

האם עברת עבירה ספציפית וברצונך לדעת האם וכמה נקודות נצברו לך בגינה –

לחישוב נקודות לעבירה בשיטת הניקוד החדשה לחץ כאן

כל אדם או נהג המעוניין לברר כמה נקודות נזקפו לחובתו יכול להתקשר למוקד משרד הרישוי ולבקש לקבל תדפיס עדכני על מצב הנקודות שלו בהתאם לשיטת הניקוד החדשה, הכולל פירוט ההרשעות ואמצעי התיקון.

רישום מספר הנקודות בדו"ח

בהתאם להנחיה החדשה, בדו"חות התנועה לצד העבירה ירשמו מס' הנקודות בגין אותה העבירה.
עד כניסתה לפועל של ההנחיה,לא היה רישום של מספר הנקודות לצד העבירה בדוחות ישנים.
לצורך חישוב הנקודות ניתן להעזר במחשבון הניקוד – פרטים ראה באתר זה

הסבר על שיטת הניקוד החדשה

שיטת הניקוד נחקקה ע"פ סמכותו של שר התחבורה- סע' 70 לפק' התעבורה.
השיטה נכנסה לתוקף ב-1 לינואר 2003.

בשיטת הניקוד החדשה נקבע כי לכל נהג נפתח כרטיס אישי. בסופה של קב' התקנות הזו נרשם פירוט מהי כמות הנקודות  לגבי כל עבירה- התוספת  השישית של תקנות.  (הסנקציות לכמות הנקודות אינה מפורטת ברשימה זו אלא בתקנות).
בשיטת הניקוד החדשה ישנן 5 דרגות, להבדיל מהשיטה הקודמת שבה היו שלוש דרגות, ישנן גם הקלות בשיטת הניקוד החדשה מהשיטה הקודמת: יש חלק ניכר של עבירות שאין להן ניקוד. לדוגמה: בעבירת מהירות של פער של עד 20 קמ"ש בעיר/25 קמ"ש מחוץ לעיר אין רישום של נקודות בכלל.

תקופת צבירת הנקודות – הספירה של צבירת הנקודות

תקופת הספירה של צבירת הנקודות  היא תקופה של  שנתיים מיום העבירה. כלומר אם עבר עבירה ב-1 בינואר 2010, ויישפט ב-1 באוגוסט ויקבל ניקוד הניקוד יחשב עד ל-1 בינואר 2012. אם יגיע בתוך השנתיים לצבירה של פחות מ-12 הנקודות הללו תמחקה אוטומטית.

אמצעי התיקון קורס נהיגה פסילות מבחנים ועוד

אם צברת 12 נקודות על מנת שהנקודות הללו תמחקנה, יהיה עליך לעבור אמצעי תיקון – אמצעי התיקון מפורטים בתקנות, בהם קורס בסיסי, בדיקה רפואית, מבחן וכד'. [משרד הרישוי קובע איזה אמצעי תיקון לפי מס' הנקודות (ב-36 נקודות יש פסילה לשלושה חודשיים וכדי לקבל את הרישיון צריך לעבור מבחן)]. אם הוא עבר את 12 הנקודות, אז למרות שעשה את אמצעי התיקון הצבירה תספר במשך 4 שנים ולא שנתיים.
אחת הסנקציות מקובלות הינה קורס לנהיגה נכונה בסיסי, נהג שצבר 12 נקודות במשך שנתיים, מוזמן על חשבונו לקורס לנהיגה נכונה בסיסי. הקורס בן 12 שיעורים ב 3 מפגשים ובסיומו מבחן. עמידה במבחן תמחק את הנקודות. במידה והנהג לא ייבצע את הקורס – עומדת לרשות הרישוי הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה שלו.
בצבירה של 22 נקודות תוארך תקופת הצבירה ל 4 שנים מבלי לבטל את הצורך בקורס הנהיגה הנכונה שאליו יזומן הנהג שצבר כאמור 12 נקודות.
בצבירה של 24 נקודות ומעלה יוזמן הנהג לקורס ייעודי- להבדיל מקורס נהיגה נכונה בסיסי אליו מוזמן כאמור נהג שצבר 12 נקודות ומעלה.
בצבירה של 36 נקודות ומעלה – רישיונו של הנהג ייפסל אוטומטית ל 3 חודשים ויחודש רק לאחר מעבר מבחן עיוני-"תיאוריה".
נהג שצבר 36 נקודות בפעם השנייה בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו מהפסילה הקודמת – רישיונו ייפסל ל 9 חודשים שלאחריהם ייאלץ לעבור את מסלול קבלת הרישיון מההתחלה- בדיקות רפואיות, במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות תיאוריה ו/או מבחן נהיגה מעשי.

חשוב לדעת כי רשות הרישוי רשאית במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שצוינו לעיל.

ערעור על נקודות

כאשר אדם מורשע נרשמות לו הנקודות על פי הסעיף בו הורשע, היה והנהג  מגיש ערעור על ההרשעה מושעה רישום הנקודות עד למתן פסק דין סופי בערעור. התוצאה היא שרק באם הוא זוכה הנקודות  לא ירשמו.חשוב לדעת שבאם הוא יורשע אז הניקוד ירשם רטרואקטיבית מיום העבירה.היה ובמקרה מתוך טעות לא הושעה הרישום של הנקודות במצב שבו זוכה הנהג זכאי הנהג לדרוש ממשרד הרישוי למחוק את הניקוד.

זכות שימוע

נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון החמורים יותר של פסילת רישיון נהיגה וכדומה למי שצבר 36 נקודות ומעלה, רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודע לו  ולבקש כי ישמעו את טענותיו.
מי שיפנה לשימוע, רשות הרישוי תידחה את ביצוע אמצעי התיקון (פסילת רישיון נהיגה וכו') ב-45 ימים, שבמהלכם יישמעו טענותיו של הנהג. לאחר 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, (המוקדם מביניהם) תיתן רשות הרישוי את החלטתה, מה הוחלט לגבי אותו הנהג.

לחישוב נקודות לעבירה בשיטת הניקוד החדשה לחץ כאן

להסבר  על שיטת הניקוד החדשה לחץ כאן.

למאמר על הליך השימוע במשרד הרישוי- פקידי הרישוי הפכו לשופטים לחץ כאן

 

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם