חובת הפקדת רישיון וחישוב תקופת הפסילה

נהג שמנסה להערים על משטרת התנועה בכך שהוא ממשיך להחזיק ברשותו רישיון ישן, או שהוא מוציא סמוך למועד המשפט, כפל רישיון נהיגה, בטענה שרישיונו אבד, לא ימלט מעונשו באם יידרש להציג רישיון נהיגה בעת ביקורת, או חס וחלילה באם תקרה תאונה.
בירור קצר במסוף המשטרתי יגלה את העובדה שהוא נוסע בזמן שלילת רישיון נהיגה, ואתם יכולים לתאר את ההמשך…
על מנת למנוע מצב של תחבולות שונות של מי שרישיונו נפסל, רישיון שנפסל, מחורר או מסומן במזכירות בית משפט לתעבורה.
עם הפקדת הרישיון במזכירות בית המשפט, מקבל הנאשם שנשפט,  טופס "אישור על הפקדת הרישיון".
בסיום הפסילה, מציג הנאשם שנשפט, את האישור על הפקדת הרישיון, וכנגדו מקבל רישיון נהיגה חדש ממשרד הרישוי.
נהג הסבור שנעשה לו עוול בחישוב הפסילה או שהוא מבקש לקצרה יכול להגיש בקשה לחישוב תקופת הפסילה. חשוב לזכור כי כאשר יש פסילות שהוטלו במספר בתי משפט, הן מחושבות במצטבר, כלומר, אם יש לאדם לדוגמה, שלושה חודשי פסילה בבית משפט לתעבורה בחיפה, וגם ארבע חודשי פסילה, בבית משפט לתעבורה באילת, חובה עליו, להפקיד הרישיון לתקופה של שבעה חודשים.
המקרים בהם בית המשפט יחשיב את התקופה בה טרם הופקד הרישיון, כחלק מתקופת הפסילה, הם נדירים ומתייחסים, בדרך כלל, למקרים בהם הייתה שלילה מנהלית, שבית משפט הורה שתילקח בחשבון וזאת לאור סעיף 42 לפקודת התעבורה.
סעיף 42(א) לפקודת התעבורה קובע כי הפסילה תחל ביום מתן גזר הדין אם אין הוראה אחרת וסעיף 42(ג)(1) קובע כי בחישוב תקופת הפסילה לא יבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון.
במקרים בהם יש מספר תקופות שלילה בו זמנית, רצוי מאוד להיוועץ בעורך דין לתעבורה, ולבחון ביחד עם עורך הדין, כיצד לבצע את הפקדות הרישיון, במטרה שהתקופות תיחשבנה, פסילת רישיון תיכנס לתוקף ותסתיים ולא יהיה מצב של נהיגה בזמן שלילת רישיון נהיגה.
נהג שהוטל עליו עונש של פסילה בפועל, חייב לגשת למזכירות בית המשפט ולהפקיד את הרישיון.
במקרה ורישיון הנהיגה אבד או שאינו בתוקף, יש לגשת למשרד הרישוי ולקבל טופס דו"ח מצב רישיון נהיגה. טופס זה יש להפקיד יחד עם תצהיר עליו ניתן לחתום בפני עורך דין לתעבורה, שופט, רשם, או כל עורך דין, המורה כי אין בידי המבקש להפקיד תעודת רישיון נהיגה.
יש לזכור כי ריצוי עונש הפסילה מתחיל רק עם הפקדת הרישיון. לכן, נהג שנפסל רישיונו,אשר שוכח או לא מודע לכך שהוא צריך להפקיד את רישיונו יוצא נפסד, בכך שתקופת הפסילה מבחינת החוק לא תחל עד להפקדה, נהג כזה מבלה בנסיעה באוטובוסים או תקוע בבית בשעה שלמעשה מבחינת החוק הוא לא התחיל לרצות את עונשו,ואז אם בתום תקופת הפסילה שנגזרה עליו הוא מתחיל שוב לנהוג עם הרישיון הישן, הוא נחשב כמי שנוהג בזמן פסילה.
נהג הפסול מנהיגה שבכוונה לא מפקיד את רישיונו וממשיך לנסוע במתכוון,או מחוסר הבנת חובת ההפקדה, עובר עבירה חמורה ביותר של נהיגה בזמן פסילת רישיון שבגינה עונשים חמורים לרבות מאסר בפועל ומאסר על תנאי.

לעיון בפרק נהיגה בזמן פסילת רישיון לחץ כאן

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם