פסילה על תנאי

פסילת רישיון נהיגה, הינה אחת מדרכי הענישה המקובלות בבית משפט לתעבורה.

כשבית המשפט לתעבורה מטיל על הנאשם עונש של פסילה הנכנסת לתוקפה מיד, העונש נקרא פסילה בפועל, אולם לעתים מתבקש בית המשפט לתת לנאשם, הזדמנות נוספת לשפר את דרכיו ואת נהיגתו ואז מוטלת על הנאשם במקום פסילה בפועל פסילה על תנאי.
ברוב המקרים בהם מוטלת פסילה בפועל, מוטלת גם פסילה על תנאי.
כשבית המשפט מטיל על הנאשם פסילה על תנאי עליו לקבוע שני פרמטרים:

  • את תקופת הפסילה על תנאי כלומר כמה זמן ירצה הנאשם פסילה, כשהתנאי יופעל.
  • את תקופת התנאי, כלומר מהו פרק הזמן שבמסגרתו ניתן להפעיל הפסילה.

הסנגור המייצג בתיק תעבורה, יבדוק את האספקטים השונים הקשורים לפסילה על תנאי.
חשוב שהסנגור יבדוק היטב את עברו של הנהג, הנאשם ויבדוק שאין פסילה על תנאי שצפויה להפעלה בתיק שתלוי ועומד כנגד הנאשם.
עורך דין לתעבורה יכול לדעת תתי תנאים שיאפשרו לנהג הנאשם להימלט מהתנאי כגון: "עבירה מאוחרת" "עבירה מוקדמת".
בית המשפט לתעבורה שהרשיע נאשם בעבירה הנוספת, יורה בדרך כלל על הפעלת הפסילה על תנאי, אולם בית המשפט לתעבורה, רשאי מטעמים שיירשמו, לצוות על הארכת תקופת הפסילה על תנאי או על חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, וזאת אם שוכנע שבנסיבות העניין לא יהיה צודק להפעיל את הפסילה על תנאי (סעיף 36(ו) לפקודת התעבורה).
בית המשפט לא יאריך את תקופת התנאי, אלא לגבי ההרשעה הראשונה של הנאשם בשל העבירה הנוספת.
עורך דין לתעבורה יודע לנתח את העבירות בהן הואשם הנאשם ולדעת האם יש בהן כדי להפעיל את התנאי.
טעות נפוצה היא לחשוב, כי התנאי מופעל רק על העבירה נשוא התיק המקורי. התנאי יופעל גם על העבירה או העבירות שהוגדרו במסגרת התנאי, ולעולם יחול גם על רשימה של עבירות שנמצאות בתוספות הראשונה והשנייה של פקודת התעבורה, כאשר עבירה על אחת מעבירות התוספת מפעילה את התנאי, גם אם הוטל במקור בגין עבירה אחרת.

 
לרשימות העבירות המפעילות פרקי זמן של פסילת מינימום ומפעילות פסילות על תנאי לחץ כאן

 
נהג נאשם שעומד נגדו עונש של פסילה על תנאי וביצע עבירה נוספת, האמורה להפעיל את העונש המותנה, עדיין יכול להיעזר בעורך דין לתעבורה על מנת שיסיע לו להימנע מריצוי עונש של פסילה בפועל בעור שיניו.
במקרה בו תקופת התנאי עומדת להסתיים והנהג ניצב בפני משפט תעבורה, הטעות הרווחת מבין הנהגים הנאשמים בבית משפט לתעבורה, הינה בהשקעת מאמצים בדחיית המשפט, בשאיפה למנוע את הפעלת התנאי.
האמת המרה, שדחיית מועד הדיון, לא תעלה ולא תגרע דבר מהתנאי שמונח על צווארו של הנאשם בבית משפט לתעבורה, גם אם יצליח הנאשם לדחות את מועד הדיון בעינינו ככול אשר יעלה בידיו, הוא לא יצליח להימנע בדרך זו מהפעלת התנאי באם קיים, שכן משך התנאי, במסגרת הפסילה על תנאי, שהוטלה עליו נקבע מיום שהוטל עליו התנאי, ועד שעבר את העבירה, שבגינה הוא נשפט, ואמורה להפעיל את התנאי, ופרק זמן זה הינו נתון קבוע, שדחיית הדיון לא תשנה אותו.
עורך דין מיומן בתעבורה, ימצא דרכים יצירתיות יותר להתמודד עם התנאי, במידה וייגלה שמדובר בלקוח שיש לו פסילה על תנאי להפעלה בגין ההעברה החדשה שבה הוא מואשם.

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם