פסילה בפועל

פסילת רישיון נהיגה, הינה אחת מדרכי הענישה המקובלות בבית משפט לתעבורה.
כשבית המשפט לתעבורה מטיל על הנאשם עונש של פסילה הנכנסת לתוקפה מיד, העונש נקרא פסילה בפועל, אולם לעיתים בית המשפט נותן לנאשם, הזדמנות נוספת לשפר את דרכיו ואת נהיגתו ואז מוטלת על הנאשם במקום פסילה בפועל פסילה על תנאי.
ברוב המקרים בהם מוטלת פסילה בפועל, מוטלת גם פסילה על תנאי.

לעיון בפרק פסילה על תנאי לחץ כאן.

אזרחים ונהגים רבים אינם מודעים לכך, שישנם סעיפים בכתבי האישום, בהם קיימת חובת פסילה מינימאלית, לבתי המשפט היום יש נטייה להכביד בענישה בכלל ובמקרים של תאונות דרכים בפרט לתקופה שמעבר לפסילת המינימום.

לעיון בפסילת המינימום לחץ כאן

יש לזכור, כי קיימים מקרים, נדירים, בהם עורך הדין מצליח לשכנע את בית המשפט, שקימות נסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, ובמקרה כזה, לשכנע את בית המשפט להפעיל סמכות נדירה ולהורות על פסילה לתקופה קצרה יותר מפסילת המינימום.
במקרים רבים, עורך דין הבקיא בתחום התעבורה, יידע להבחין איזה סעיף אישום מחייב עונש של פסילה בפועל, ואיזה סעיף אינו מחייב פסילה. ולכן במקרה שהסיכויים לזיכוי נמוכים, יפנה עורך הדין אל גורמי התביעה, במטרה לנסות ולשנות את סעיפי האישום בהם מואשם הנהג לסעיפים קלים יותר, שאינם מחייבים שלילה.

חובת הפקדת רישיון והימנעות מנהיגה בזמן פסילה 

נהג שמנסה להערים על משטרת התנועה בדרך שמחזיק רישיון ישן, או שמוציא סמוך למועד המשפט, כפל רישיון נהיגה, בטענה שרישיונו אבד, לא ימלט מעונשו באם יידרש להציג רישיון נהיגה בעת ביקורת, או חס וחלילה באם תקרה תאונה, בירור קצר במסוף המשטרתי יגלה את העובדה שהוא נוסע בזמן פסילה.

לעיון בפרק נהיגה בזמן פסילה לחץ כאן.

על מנת למנוע מצב של תחבולות שונות של מי שרישיון נפסל, רישיון שנפסל, מחורר או מסומן במזכירות בית משפט לתעבורה.
עם הפקדת הרישיון במזכירות בית המשפט מקבל הנאשם שנשפט,  טופס "אישור על הפקדת הרישיון", בסיום הפסילה, מציג הנאשם שנשפט, את האישור על הפקדת הרישיון, וכנגדו מקבל רישיון נהיגה חדש ממשרד הרישוי.
נהג הסבור שנעשה לו עוול בחישוב הפסילה או שהוא מבקש לקצרה יכול להגיש בקשה לחישוב תקופת הפסילה. חשוב לזכור כי כאשר יש פסילות שהוטלו במספר בתי משפט, הן מחושבות במצטבר, כלומר, אם יש לאדם לדוגמא, שלושה חודשי פסילה בבית משפט לתעבורה בחיפה, וגם ארבע חודשי פסילה, בבית משפט לתעבורה באילת, חובה עליו, להפקיד הרישיון לתקופה של שבעה חודשים.
המקרים בהם בית המשפט יחשיב את התקופה בה טרם הופקד הרישיון, כחלק מתקופת הפסילה, הם נדירים ומתייחסים, בדרך כלל, למקרים בהם הייתה שלילה מנהלית, שבית משפט הורה שתילקח בחשבון וזאת לאור סעיף 42 לפקודת התעבורה.
סעיף 42(א) לפקודת התעבורה קובע כי הפסילה תחל ביום מתן גזר הדין אם אין הוראה אחרת וסעיף 42(ג)(1) קובע כי בחישוב תקופת הפסילה לא יבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון.
במקרים בהם יש מספר תקופות שלילה בו זמנית, רצוי מאוד להיוועץ בעורך דין לתעבורה, ולבחון איתו כיצד לבצע את הפקדות הרישיון, במטרה שהתקופות תיחשבנה, הפסילה תיכנס לתוקף ותסתיים ולא יהיה מצב של נהיגה בזמן שלילה.
נהג שהוטל עליו עונש של פסילה בפועל, חייב לגשת למזכירות בית המשפט ולהפקיד את הרישיון. במקרה ורישיון הנהיגה אבד או שאינו בתוקף, יש לגשת למשרד הרישוי ולקבל טופס דו"ח מצב רישיון נהיגה. טופס זה יש להפקיד יחד עם תצהיר עליו ניתן לחתום בפני עורך דין לתעבורה, שופט, רשם, או כל עורך דין, המורה כי אין בידי המבקש להפקיד תעודת רישיון נהיגה.
יש לזכור כי ריצוי עונש הפסילה מתחיל רק עם הפקדת הרישיון. לכן, כאשר בית המשפט מטיל נהג הפסול מנהיגה אשר שוכח או לא מודע לכך שהוא צריך להפקיד את רישיונו יוצא נפסד, שכן תקופת הפסילה מבחינת החוק עדין לא החלה והוא סתם נוסע באוטובוסים או תקוע בבית. נהג הפסול מנהיגה שבכוונה לא מפקיד את רישיונו וממשיך לנסוע עובר עבירה חמורה ביותר של נהיגה בזמן פסילה שבגינה עונשים חמורים לרבות מאסר בפועל ומאסר על תנאי.

לעיון בחובת הפקדת רישיון וחישוב תקופת השלילה  לחץ כאן 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם