פיצויים בגין תאונת דרכים

בדף זה ניתן מדריך ראשוני כיצד ניתן לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בשל תאונת דרכים.
בעניין פיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים קיימת ייחוד עילה – ובמילים אחרות, לא חשוב מי אשם ולא ניתן להוכיח את הנזק בדרכים המקובלות, על פי דיני הנזיקין האחרים, אלא חייבים לנהל התביעה במתווה הייחודי שנועד לכך בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 (או בקיצור: חוק הפלת"ד) והתקנות שהותקנו על פיו.
חוק הפלת"ד קובע עקרון בסיסי, לפיו כל אדם שנפגע בשל תאונת דרכים, ללא חשיבות לשאלה מי אשם באותה תאונת דרכים, שבגינו זכאי הנפגע לקבל פיצוי על פי החוק.
ישנם מספר חריגים לעקרון הבסיסי לדוגמא: מקרים בהם אדם לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי חרף העובדה שנפגע בשל תאונת דרכים הינם:

הנפגע גרם תאונת דרכים במתכוון.
נפגע תאונת דרכים נהג ברכב ללא רשות, וכן מי שנמצא ברכב ביודעו כי הנהג נוהג ללא רשות.
נפגע תאונת דרכים נהג ברכב ללא רשיון נהיגה בר תוקף, חריג לכך הוא מקרה בו תוקפו של רשיון הנהיגה פג עקב אי תשלום אגרה.
הנפגע הסתייע ברכב על מנת לבצע פשע
נפגע תאונת דרכים נהג ברכב ללא ביטוח חובה בר תוקף, או שהנפגע נהג ברכב כאשר ביטוח החובה לא כיסה את שימושו של נפגע תאונת דרכים ברכב
בעל הרכב אשר התיר לאדם אחר לנהוג בו בלא שהיה ביטוח חובה בר תוקף המכסה את אותו אדם.
נוהג ברכב אשר נגרם לו נזק גוף בגין תאונת דרכים, וכך גם היושבים ברכב אשר נפגעו בארוע תאונת דרכים, זכאים להגיש תביעה נגד חברת הביטוח אשר ביטחה את אותו רכב בביטוח חובה.
הולך רגל אשר נפגע עקב תאונת דרכים זכאים להגיש תביעה לקבלת פיצויים נגד חברת הביטוח בביטוח חובה את הרכב שפגע בו.
נפגע תאונת דרכים אשר אין ביטוח חובה המכסה את השימוש ברכב שפגע בו, רשאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים נגד קרנית – קרן מיוחדת שהוקמה למטרה זו.
תקופת ההתיישנות להגשת תביעה על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינה 7 שנים מיום קרות אותה תאונת דרכים, ולקטין – 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18 שנה.

הנחיות חשובות לנפגעי תאונות דרכים:
1.יש לקבל אישור ממשטרת ישראל על תאונת דרכים.
2. יש לשמור העתק מכל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים של תאונת דרכים – דו"ח ביקור בחדר מיון, סיכומי מחלה, תעודות אי כושר מרופא משפחה וכיוצ"ב.
3. יש לשמור ולתעד הוצאות כספיות עקב תאונת דרכים: קבלות בגין נסיעה במוניות, רכישת תרופות וכיוצ"ב.
4. חשוב ביותר שלא להסכים להיפגש עם חוקר מטעם חברת הביטוח בטרם היוועצות של הנפגע עם עו"ד מטעמו. 

סוגי הנזק העיקריים בגינם ייפסק פיצוי בתביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינם:
1. כאב וסבל (המכונה "נזק שאינו ממוני") – נקבע על פי הסכום הקבוע בתקנות, כאשר מובאים בחשבון לצורך חישובו: גובה נכותו הצמיתה (הקבועה) של נפגע תאונות דרכים, מספר ימי האשפוז בעקבות תאונת דרכים וגילו של הנפגע. במקרה בו לא נקבעה לנפגע תאונת דרכים נכות צמיתה, בית משפט רשאי לפסוק לטובתו פיצויים עד גובה הפיצוי הנפסק למי שנכותו הינה בשיעור 10%.
2. הפסדי שכר – פיצוי בגין הפסד שכר או הכנסות של הנפגע כתוצאה מארוע תאונת דרכים. במידה ונקבעת לנפגע תאונת דרכים נכות צמיתה – יפוצה גם בגין הפסד שכר או הכנסות בעתיד. בענין זה גורם החישוב העיקרי הינו שיעור הנכות שנפסק לנפגע.
3. עזרת הזולת – כאשר הנפגע זקוק לעזרת הזולת עקב פגיעתו בתאונה, אשר אלמלא קרות אותה תאונה לא הייה נזקק לה (עוזרת בית במקרה הקל ועזרה סיעודית במקרים הקשים) נפסק לזכותו פיצוי אשר יאפשר לו לקבל עזרה זו.
4. החזר הוצאות שנדרש הנפגע להוציא עקב פגיעתו בארוע תאונת דרכים – כל מקרה לפי נסיבותיו.
כאשר תאונת דרכים הינה תאונת עבודה, יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את הפיצוי המגיע ממוסד זה (אשר מנוכה מהפיצוי על פי חוק הפלת"ד, גם אם לא הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי).
עוד יש לבדוק האם הנכם מבוטחים, באופן פרטי או דרך מקום העבודה, בביטוחים המקנים פיצוי בגין פגיעה בארוע תאונת דרכים.
במקומות עבודה גדולים קיימים ביטוחים קולקטיביים, שלעתים אין העובד מודע להם ואשר מקנים לו זכויות. יש לבדוק עם מחלקת כח האדם האם קיים ביטוח כזה.

ביטוחים פרטיים יכולים להיות:
ביטוח חיים או ביטוח מנהלים הכוללים כיסוי למקרה אבדן כושר עבודה ו/או נכות כתוצאה מתאונה.
ביטוח תאונות אישיות (בענין זה יש להזכיר כי בפוליסות רבות לביטוח דירה ולביטוח עסק קיים פרק לביטוח תאונות אישיות).
יש לשים לב – להבדיל מתביעה על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, המתיישנת רק כעבור 7 שנים, תביעה על פי פוליסת ביטוח מתיישנת כעבור 3 שנים בלבד. כלומר- יש להגיש תביעה לבית המשפט (אין די בתביעה לחברת הביטוח) תוך 3 שנים ממועד תאונת דרכים.
בהגשת תביעה בתחום דיני נזיקין חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי של עו"ד מומחה בנושא, אשר גם ייצג את הנפגע לאורך כל התהליך.

להערכה חינם של סיכויי תביעתך וסכום הפיצויים אותו ניתן לתבוע עבורך לחצ/י כאן

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם