פגע מאחור וזכה בתביעה

IMG_6270-682x1024המקרה:

תאונה בצומת, הטענה שהלקוח פגע מאחור.

אנו מאתרים לבית משפט את יתרון בעובדה כי התובעת הינה חברה בע"מ ולנהג מטעמה אינטרס קלוש להופיע לדיון.

אנו קובעים התיק לשמיעת נהגים,הנהג מטעם התובעת אינו מתייצב.

תוצאה:

בשלב א' הבאנו לידי כך שנפסקות כנגד התובעת הוצאות כבדות וכב' ביהמ"ש נותן החלטה לפיה התובעת לא תוכל להוכיח גרסתה.

פסק דין: התביעה נדחית

מראה מקום

ת.א. 5794/98 בימ"ש שלום כפר סבא

.