עקיפה מסוכנת בדרך שאינה פנויה

עקיפה הינה אחד המקרים המסוכנים בשלב הנהיגה. המחוקק ובתי המשפט מחמירים ביותר בעבירות שעניינן עקיפה לאור המסוכנות שבעקיפה התוצאות החמורות שעלולות להיווצר כשהעקיפה נעשית באופן מסוכן ובניגוד לחוק- כאשר יש לזכור שעקיפה הינה דבר שניתן תמיד להימנע ממנו או לדחות אותו לשלב מאוחר יותר שבו יהיה פחות סיכון למשתמשים בדרך.
העבירה החמורה יותר של עקיפה היא- העבירה של עקיפה בדרך לא פנויה.

עבירות העקיפה החמורות הן

עקיפה בדרך שאינה פנויה- זו העבירה החמורה ביותר.
המחוקק ובתי המשפט רואים בעבירה את הסיטואציה שעלולה בנקל להביא לתאונות דרכים קשות בהן נפגע אדם ולעיתים רבות תאונות קטלניות בהן נהרג אדם לכן העונש על עבירה זו הוא עונש מינימאלי שלא יפחת מ-3 חודשי פסילת רישיון נהיגה בפועל רבים הם המקרים מוטלים עונשים חמורים יותר.
להרחבה בנושא עבירות שיש עליהן חובת שלילה – לחץ כאן.
חשוב לזכור כי מי שעובר את העבירה של עקיפה בדרך שאינה פנויה צפוי במקרים רבים בו במקום לשלילה מנהלית ל- 30 יום שלא בהכרח תבוא במקום השלילה שתוטל עליו בבית המשפט.
להרחבה בנושא פסילה מנהלית- לחץ כאן.

עבירות העקיפה חמורות נוספות הן
עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף. גם במקרה זה יכול ותוטל פסילה  מנהלית בת-30 יום.
עקיפה כאשר הראות לקויה או שדה הראייה חסום או מוגבל.

 לשון החוק

 תקנה 47 לתקנות התעבורה קובעת:

   47.(א) נוהג רכב לא יעקוף בכביש רכב אחר, בין שהוא באותו נתיב-נסיעה ובין אם לאו, אלא מצדו השמאלי.
(ב)   מותר לנוהג רכב לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני במקרים אלה:(1) נוהג הרכב האחר נמצא בנתיב לפניה שמאלה בלבד או מתכוון לפנות שמאלה ואותת על כך;
(2)   בפניה שמאלה אל כביש חד-סטרי או אל כביש שיש בו שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה ועד שנוהג הרכב האחר השלים את פנייתו לתוך הנתיב השמאלי;
(3)    נוהג הרכב נוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית;
(4)   נוהג הרכב נוסע בנתיב המיועד לפניה ימינה בלבד.       (ג)   בלי לפגוע בהוראות תקנת משנה (א) ותקנה 35, בכביש  חד-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, אשר מחמת צפיפות התנועה נעים בו כלי רכב בטורים בכל נתיב, לא יראו כעקיפה את תנועתם של כלי רכב הנעים בנתיב אחד והנוסעים במהירות העולה על המהירות שבה נוסעים כלי הרכב שבנתיב האחר, ובלבד שהדבר לא יגרום הפרעה או סיכון לתנועה.

      (ד)   נוהג רכב לא יעקוף רכב, אלא אם הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטיחות ללא הפרעה וללא סיכון לנסיעתו של רכב אחר, וללא הפרעה אחרת לתנועה מכל כיוון שהוא.
(ה) נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים באחד מאלה:
(1)   הראות לקויה או שדה הראיה חסום או מוגבל;
(2)   הוא נמצא אחרי התמרור א–30 לפני מפגש מסילת ברזל, ועד אחרי מפגש מסילת הברזל;
(3)   הוא מתקרב אל מעבר חציה להולכי רגל המסומן על פני הכביש או על ידי תמרור המציין מקום מעבר חציה להולכי רגל, ועד שעבר את מקום מעבר החציה;
(4)   הוא עובר בתוך צומת, או אינו משלים את העקיפה לפני הגיעו לצומת;(5)   הוא חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו קטעים.
(ו)    הוראת פסקה (4) בתקנת משנה (ה) לא תחול על —
(1)    עקיפה בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה;
(2)   עקיפת בעלי-חיים, רכב בעל שני גלגלים או רכב הנגרר על ידי בהמה, ובלבד שהעקיפה ממלאה אחר ההוראות האחרות של תקנות אלה.
(ז)   נוהג רכב לא יעקוף רכב, ולא יעבור על פני רכב, שעצר לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל לשם מילוי אחרי הוראות חלק זה.     (ח) נוהג רכב לא יעקוף רכב עוקף אלא אם הכביש חד-סטרי או בכביש שהותרה בו העקיפה לפי תמרור או לפי הוראות תקנות אלה ויש בו יותר משני נתיבים באותו כיוון נסיעה; לענין זה לא יבוא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על רכב מסחרי או על רכב עבודה שמשקלם הכולל עולה על 3,500 ק"ג ורכב כאמור לא יעקוף רכב עוקף אחר בכל דרך.

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם