עסקת טיעון

אזרחים רבים הניצבים בפני בית משפט לתעבורה, אינם לוקחים בחשבון את יכולת עורך הדין העוסק בדיני תעבורה, להציל את רישיון הנהיגה של הנהג, למנוע או לצמצם באופן ניכר את תקופת הפסילה בפועל, תקופת פסילה על תנאי ולמנוע או לצמצם במקרים רבים הטלת עונשי מאסר בפועל, קנסות ועוד.
יש אזרחים, שאינם יודעים, על זכותם לייצוג משפטי על ידי עורך דין שעוסק בתחום דיני התעבורה. נהגים אלו, אינם מודעים למרחב התמרון העצום, של עורך הדין לתעבורה, לזכות הייצוג על ידי עורך דין בבית משפט לתעבורה לחץ כאן.
טעות נפוצה של נהגים היא בסברה, שמאחר והם יודעים שהם אשמים, "מה כבר ניתן לעזור להם"?
בדיוק במקרים אלה, יש לעורך הדין לתעבורה, מרחב פעולה אדיר בו הוא יכול לנצל את ידיעותיו, את ניסיונו ואת כל מרחב הפעולה שעומד בפני הנאשם, הסנגור ובית המשפט לתעבורה להביא לכך, שהעונשים על הנאשם יופחת ובמסגרת, עסקת טיעון.
התקשורת שבין עורך הדין לתעבורה עם בית המשפט ועם גורמי התביעה הינה שונה לגמרי, שכן מדובר על קודים מקצועיים, שבהם ברור לצדדים, גדר המותר, האסור ובמיוחד מהו האפשרי.
הסנגור יכול לשוחח עם גורמי התביעה, ולנסות להגיע עימם לעסקת טיעון, תוך העלאת טעמים ונימוקים שכלל לא יעלו על דעתו של נאשם, שאינו מיוצג.
הנאשם לעיתים יתווכח, עם התביעה, או יבוא אליה בתחנונים, על מצבו האישי בבחינת טיעונים, שאינם בגדר העניין, ואינם מקובלים, ואילו הסנגור, יעלה בפני גורמי התביעה את הסיבות הרלוונטיות אשר בגינן יש להקל עם הנהג, ויגיע בדרך כלל לתוצאה טובה בהרבה יותר מאשר יגיע הנהג בעצמו, בהיותו בלתי מיוצג וחסר כל ניסיון וידע בתחום.
הדבר נכון במיוחד במקרים בהם צפויה פסילת רישיון בפועל, במקרים כאלה על עורך הדין לתעבורה, תוטל המשימה, לעשות ככל יכולתו להשיג עבור הלקוח שלו, הנהג שביצע את העבירה, עסקת טיעון, שתימנע ככל הניתן מלקוחו, אובדן שכר עבודה של חודשי הפסילה, שכירת שירותיו של נהג מזדמן לחודשי הפסילה, קנסות כבדים, ולעיתים, תקופות מאסר, או מאסר על תנאי.
חשוב לדעת כי, בית המשפט בדרך כלל יאשר את הסדר הטיעון, אך הוא אינו מחויב לקבל את הסדר הטיעון.
ישנם מקרים שבהם, בית המשפט מוצא פסול בהסדר ואז הוא אינו מקבל את ההסדר, בדרך כלל לא יקבל בית המשפט את ההסדר במקרים שלדעתו הוא אינו תואם את מטרת הענישה, אז יסטה בית המשפט מההסדר.


על בית המשפט קיימת חובה לבחון כי בהסדר התקיים איזון ראוי בין האינטרסים של הנאשם לבין האינטרס הציבורי בענישה.
לכן במקרים רבים בהם מושג הסדר טיעון, קורה לכאורה מצב אבסורדי, התביעה מעלה טיעונים, שיש בהם, ללמד סנגוריה על הנאשם וזאת, מן הטעם ששני הצדדים מעוניינים שההסדר יתקבל.
עורך הדין לתעבורה, צריך לדעת אצל איזה שופט, רצוי או לא רצוי, להגיע להסדר, כך למשל, במקרה בו התיק נדון בפני שופט הידוע רחמן, לא כדאי לעיתים, כלל וכלל להגיע להסדר טיעון, מאחר שההסדר יכול להיות מחמיר יותר עם הנאשם מאשר העונש הצפוי להיגזר עליו על ידי השופט, ללא הסדר.
אזרחים ונהגים רבים אינם מודעים לכך, שישנם סעיפים בכתבי האישום, בהם קיימת חובת פסילה מינימלית לבתי המשפט היום יש נטייה להכביד בענישה בכלל ובמקרים של תאונות דרכים בפרט לתקופה שמעבר לפסילת המינימום. יש לזכור, כי קיימים מקרים, נדירים, בהם עורך הדין מצליח לשכנע את בית המשפט, שקימות נסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, ובמקרה כזה, לשכנע את בית המשפט להפעיל סמכות נדירה ולהורות על פסילה לתקופה קצרה יותר מפסילת המינימום.
במקרים רבים, עורך דין הבקיא בתחום התעבורה, יידע להבחין איזה סעיף אישום מחייב עונש של פסילה בפועל, ואיזה סעיף אינו מחייב פסילה. ולכן במקרה שהסיכויים לזיכוי נמוכים, יפנה עורך הדין אל גורמי התביעה, במטרה לנסות ולשנות את סעיפי האישום בהם מואשם הנהג לסעיפים קלים יותר, שאינם מחייבים שלילה, כל זאת במסגרת עסקת הטיעון.
לרשימת העבירות בהם יש פסילת מינימום לחץ כאן.

עו"ד תעבורה טוב ידע על פי רוב, להביא לכך, שבמידה ולא ניתן לזכות את הנאשם, ניתן לפחות להמתיק את עונשו באופן משמעותי.
במקרים רבים, התערבותו של עורך דין לתעבורה יכולה לאפשר לנהג הנאשם להמשיך לעבוד באופן שתמנע או תצומצם הפסילה שתוטל עליו במקרים נדירים ניתן לסווג את הפסילה בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, שיפרש בפסק הדין, להורות כי הפסילה לא תחול לגבי נהיגת רכב מסוים, או לגבי סוג מסוים של רכב. על עורך הדין לתעבורה, לשכנע את שופט התעבורה שאותו המקרה, הינו מקרה נדיר ביותר, שבו, יהיה זה ראוי שלא להטיל פסילה על סוג רכב מסוים באופן שהנהג יכול לנהוג רק לצורכי עבודתו, גם כאשר נסיבות המקרה, חמורות

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם