נזקי רכוש

IMG_6270-682x1024משרדנו מנהל תיקי נזיקין ומייצג תובעים ונתבעים בנזקי רכוש, גנבות רכוש ותיקי רשלנות מקצועית.
למשרד התמקצעות בתביעות של נזקי אש ונזקי מים לרבות הצפות ולרבות תביעות כנגד רשויות.
ניתן לקבל הערה ללא התחייבות של תביעת נזקי הרכוש במילוי הפרטים בטופס.

ארגמן עמרי – משרד עורכי דין

טלפון - 03-7520222

להרשאה לחץ על החותמת


טופס לקוח לתביעה/הגנה בתאונה

פרטים אישיים-סודיות מובטחת


טלפונים נוספים:
מצב אישי לקוח:

(הכנסתי החודשית לפני האירוע רצוי לצרף תלושי משכורת/דוחות שומה בצירוף המסמכים בסיום מלוי הטופס)


רשיון נהיגה:

חובה לצרף תצלום ברור של רשיון הנהיגה שהיה בתוקף ביום התאונה.


פרטי המפנה:
טלפונים:
נסיבות התאונה
פרטי הנהג

(במסמכים המצורפים יש לצרף אישור משטרה).


פרטי צד ג':
רכב צד ג'
חברת ביטוח המזיק/צד ג':

הבהרה

הובהר ללקוח כי אין לשתף פעולה עם חוקרים ו/או נציגים מטעם חב' הביטוח מבלי להיוועץ בעו"ד ועליו לעדכן את עורך הדין במקרה של פניות אליו מצד חוקרים ו/או נציגים מטעם הצד שכנגד או חב' הביטוח .


Browse...
הצעות ובקשות
להדפסה ושליחה בפקס - הקש על הדפסה בראש הטופס
Please wait...