נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל והתרת נהיגה למי שאין לו רישיון

מדובר בעבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה הקובע כדלקמן :
10. איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה
(א) לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.
(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
(ג) לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ ".

החוק מבחין בין מספר מקרים כאשר אדם נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה

במקרה שאדם נתפס נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה כלל, כלומר: שמעולם לא היה לו רישיון נהיגה על סוג הרכב שבו נהג.
בהקשר זה נהיגה ללא רישיון נהיגה- תיחשב גם נהיגה ללא ביטוח תקף- לפי סעיף 2 לפק' הביטוח לרכב מנועי.
במקרה שאדם נתפס נוהג ברכב מבלי שחידש את רישיון הנהיגה שלו, ופג התוקף של רישיון הנהיגה.
במקרה שאדם נתפס נוהג ברכב ללא רשות הבעלים של הרכב או ללא רשות מי שהשליטה על הרכב בידיו.
בעניין זה- תוכל לעבור לפרק נהיגה ללא רשות- שבל"ר- לחץ כאן.

נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל

עבירה זו הינה חמורה יותר מהעבירה של אי חידוש רישיון נהיגה שאינו בתוקף, והעונש על מי שעבר עבירה זו חמור יותר- היות ובמקרה שאדם נתפס נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה כלל- סביר להניח שאותו אדם אינו יודע לנהוג כלל, ולכן הוא מסכן יותר את הציבור.
העונש על עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה הינו מאסר לתקופה מקסימאלית של שנתיים, ובנוסף- פסילה בפועל של רישיון הנהיגה לתקופה של 3 חודשים מינימום, לצד מאסר על תנאי.
בפרקטיקה הנהוגה- שופטי בית המשפט לתעבורה, לא ממהרים לשלוח נאשמים לרצות מאסר בפועל, אבל בכל זאת,  גם לקבל עונש של מאסר על-תנאי מהווה כתם לעברו של אדם.
יש הנוטים להקל ראש בעבירה זו ואינם מודעים לעונש המאסר שמוטל בגינה

קרא עוד לעניין:
נהג שנשלח לשנתיים מאסר בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה לחץ כאן.

קרא עוד לעניין:
נהג שלושים שנה ללא רישיון.

קרא עוד לעניין:
הרג את אשתו ובנו בתאונה לאחר שנהג 16 שנה ללא רישיון

אי חידוש רישיון נהיגה

אדם שנתפס נוהג ברכב מבלי שחידש את רישיון הנהיגה, והרישיון פג תוקף.
מדובר בעבירת מחדל- שהרי היה על הנהג החובה החוקית לחדש את הרישיון ולא עשה כן, ונהג עם רישיון פג תוקף.

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם