מקרקעין

נכסים: דירות, שטחים מסחריים, שטחים חקלאיים כולל נחלות, שטחים לבניה ועוד.
המשרד עוסק שנים בעריכת חוזים ומתן ייעוץ וייצוג שוטף בתחומים שונים, לרבות חוזים של:
קניה/ מכירה/ השכרה של מקרקעין, חוזי פיתוח והתמקצעות במגזר הנדל"ן החקלאי.
טיפול בלקוחות למול רשויות, לרבות רשויות מס, רשויות לרישום המקרקעין, לרבות לשכות רישום המקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל ורשויות מקומיות.


.