טלפון נייד ותדלוק

בכלי התקשורת והמדיה מופיעות ידיעות סותרות, בכל הנוגע לסכנות הטמונות בתדלוק עצמי אגב עישון, ושימוש בטלפון סלולארי. חלק מידיעות אלו מטעות את הציבור במילים אלו:
מתדלקים בתדלוק עצמי ? חובה לדעת !!! אנא הפיצו לכל מכריכם
מי שנתפס מדבר בנייד בעת תדלוק מקבל קנס של 10,000 ש"ח נקודות !!!

אי הדיוק שבפרסומים
מהפרסומים טוענים בחלקם, כי מקור האיסור הינו בחוק העונשין סעיף 61 (א) (1) (א)

יש המוסיפים, כי  דינו של אדם העובר על איסורים אלו מאסר עד 6 חודשים וקנס כספי עד 12,500 ₪ עונשי מקסימום ,כל זאת בטענה, שהעובר על העבירה צפוי לקנס לנקודות ואולי אף למאסר.

מה לשון החוק
המקור החוקי הינו :תקנות רישוי עסקים(אחסנת נפט), התשל"ז -1976
התקנות תוקנו בהתשס"ה-2005 וזהו התיקון שהוכנס שרלוונטי לענייננו
"42א. איסורים בתחנת תדלוק ציבורית
בתחנת תדלוק ציבורית –
(1) לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר ולא יעשן;
(2) נהג חייב לדומם את מנוע הרכב בעת התדלוק;
(3) אדם לא יתדלק רכב אלא לאחר שווידא שמנוע הרכב הודמם;
(4) בעל המיתקן יתקין שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית וערבית בנוסח "אין להשתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר; אין לעשן בשטח התחנה וחובה לדומם את מנוע הרכב בעת התדלוק" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים; השלט יותקן במקום בולט לעין ולא יוסתר, וגודלו יהיה לא פחות מ-40 ס"מ על 50 ס"מ."

מקור הענישה
תקנות רישוי עסקים(אחסנת נפט), התשל"ז -1976 מפנות לחוק העונשין את הענישה על פי התקנות קובעות:

העובר על הוראה מהוראות תקנות 42א או 65א דינו קנס כאמור
בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
מכאן, שעל מנת להבין את העונש יש לפנות לחוק העונשין, ולבדוק מה העונש הקבוע בחוק.

סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977קובע כדלקמן:
על אף האמור בכל חוק, מקום שהוסמך בית המשפט בחוק להטיל קנס, רשאי הוא להטיל –
אם קבוע לעבירה עונש מאסר עד ששה חדשים או קנס בלבד, או קנס שלא נקבע לו סכום – קנס עד 14,400 שקלים חדשים;

 סוף דבר
הפרשנות שיש עונש של שישה חודשי מאסר על מי שמשוחח בטלפון בזמן תדלוק אינה נכונה.
יש לזכור כי, בשנים האחרונות הפכו תחנות הדלק למקומות נעימים וחלקם למרכזי קניות, להתרעננות ובילוי. יש לזכור כי תדלוק הרכב נותר פעולה מסוכנת. בתדלוק נעשה שימוש בחומר דליק ומסוכן.
מומלץ להקפיד על הכללים הבאים:
כיום, ניתן לבצע תדלוק עצמי בחלק ניכר מתחנות הדלק.
לכן חשוב שהנהג יקפיד על כללים אלו ויקפיד גם שיתר הנמצאים ברכב כולל ילדים ובמיוחד נוער או מעשנים יקפידו הקפדה ייתרה על כללי הזהירות בכל הנוגע לעניין אש עישון ושימוש בטלפון סלולארי.
להימנע מעישון
להימנע מכל שימוש בטלפון הסלולארי
חשוב לדומם מנוע
רצוי להימנע מכניסה חזרה לרכב בזמן התדלוק
(באם חוזרים לרכב חשוב לגעת במתכת של הרכב לפריקת חשמל סטטי).
תדלק בהגיון ומנע אסון

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם