וסקאר – מד מהירות בשיטת מרחק זמן (מדגם 5000IL)

מכשיר הוסקאר הינו בעצם שעון עצר המודד זמן שלקח לרכב לעבור מרחק ידוע, ולחשב את מהירותו.
המכשיר עובד בהפעלה ידנית של שוטר, והוא איננו מצלם את העבריינים. בעזרת מכשיר זה ניתן למדוד את מהירות הרכב הנבדק מתוך רכב משטרה המצוי בתנועה.

אופן בדיקת הוסקאר
מדידת מהירות הרכב מתבצעת ע"י הוסקאר באמצעות מדידת מרחק וזמן שעובר רכב המטרה בין 2 נקודות הנקבעות ע"י השוטר, מפעיל המכשיר, תוך כדי תנועת רכב המטרה ורכב השיטור (בו מותקן המכשיר), כלומר: ברגע שרכב המטרה (הרכב הנבדק) עובר נקודה קבועה בכביש (בד"כ מדובר באבני שפה)-  מתחילה הבדיקה ע"י השוטר המפעיל בעזרת לחיצה ידנית על המכשיר, ונעצרת בזמן שהרכב העוקב מגיע לאותה נקודה.

ישנם מספר גורמים אשר יכולים להשפיע על תוצאת המדידה
1. תקינות המכשיר
2. זמן התגובה של השוטר המפעיל את הוסקאר, ומיומנותו בהפעלת המכשיר.
3. המרחק בין אבני השפה או סימנים מזהים אחרים, שהשוטר המפעיל בחר לבדוק לפיהם.
4. תנאים המשפיעים על הבדיקה כגון: חושך,גשם, כביש חלק וכדו'.
היות והשימוש בשיטת מדידה שכזו מחייב שמירה על קשר עין תמידי, עלולה אכיפה בעזרת הוסקאר להערים צרור בעיות בשעות החשכה.