מנוף נשבר כתוצאה מתאונה דחינו תביעה בגין שבר מכני

עץהמקרה:
מוגשת תביעה בגין שבר מכני של מנוף.

אנו מזהים חקירה בעייתית של המבטחת שעוסקת אך ורק בשאלות של זהות המפעיל ורישיונו להפעיל את המנוף.
אין התייחסות בדו"ח החקירה לנסיבות השבר.
אנו מאתרים חוסר בקיאות של הצד שכנגד באבחנות המשפטיות, שבין סוגי הפוליסות השונות.
בצעד אמיץ, אנו מוותרים על השמעת עדים מטעמינו ומביאים למצב שלאחר עדויות התובע כל צד יטען בסיכומים בעל פה.

תוצאה:
פסק דין: התביעה נדחית

מראה מקום
ת.א. 5024/98 בימ"ש שלום פתח תקווה.