דוכן מפעל הפיס נשדד האם חברת הביטוח תחזיר את הכספים?

המקרה:

אנו מיצגים מבטחת של דוכן מפעל הפיס- בכתב התביעה נטען כי הדוכן נפרץ ונגנבו ממנו כספים וכרטיסי הגרלה ששווים רבבות שקלים.
הוכחנו כי בעלת הדוכן הפקיעה את תנאי הפוליסה בכך שלא שמרה על הכרטיסים והכסף בעזבה את הדוכן .

תוצאה:

פסק דין: התביעה נדחתה.

מראה מקום
ת.א. 1202/00 בימ"ש שלום בפתח תקווה.