גניבת רכבו של המבוטח בוימה המבוטח לא מסכים להיבדק בפוליגרף

IMG_6331המקרה:

אנו מייצגים את חברת הביטוח המבטחת של הרכב שנגנב,אנו חוקרים חקירה צולבת את בעל הרכב, בניסיון להוכיח כי הגניבה בוימה.
אנו מציעים למבוטח להיבדק בפוליגרף ולהוכיח את עמדתו תוך הנחה שהמבוטח ימצא דובר שקר בבדיקה, המבוטח אינו מסכים להיבדק בפוליגרף ואינו מסכים להתפשר בתיק.

תוצאה:

פסק דין: התביעה נדחית

מראה מקום

 ת.א. 85899/97 בימ"ש שלום תל אביב.

.