הוכחנו שגלגל המיליונר ניזוק באולפני הרצליה

המקרה:
כנגד לקוח שלנו מוגשת תביעה, שבה נטען כנגדו, כי ביום התאונה, הובילה במשאיתו את גלגל המיליונר. לטענת התובעת, הלקוח התהפך עם המשאית והרס את גלגל המיליונר של מבוטחי החברה התובעת.
העדנו את בעלי גלגל המיליונר, אשר לא ידעו להסביר כיצד בדיוק ניזוק גלגל המיליונר והוכחנו, כי הנזק ארע בעת שגלגל המיליונר היה מאוחסן באולפני הרצליה ולא במהלך ההובלה.

תוצאה:
פסק דין: התביעה נדחתה.

מראה מקום
 ת.א. 1202/00 בימ"ש שלום בפתח תקווה.