בידיים בטוחות

כשענניך עוברים מידיך לידי עורך הדין
חשוב שיופקדו בידיים בטוחות
123