בדיקת נשיפה-אלכוהול ינשוף

כיצד ייבדק האלכוהול בנשיפה
"בדיקת נשיפה" – בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באוויר הינשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק;

(א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה.
(ב) הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדן בעבירה לפי סעיפים 62(3) ו-64ב לפקודה, או לפי פרק זה (להלן – עבירות נהיגה תוך שכרות).

התנאים לתקפות הבדיקה
עורך בדיקת הנשיפה צריך לוודא כי הנבדק לא שתה ולא הקיא 15 דקות לפני הבדיקה, וכמו כן לא עישן 5 דקות לפני הבדיקה.

נטית הנהגים להודיע לבודק, כי שתו זמן רב לפני הבדיקה עשויה בדרך כלל לשמש לרעתם, כי דווקא אם שתו סמוך למועד הבדיקה יכולה עובדה זו לשמש לטובתם.

אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה
(א) הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

(1) בדיקת אויר חפשי מאלכוהול (blank sample) ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם;
(2)   בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול (standard sample) בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל-50 עד 100 מיליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.
(ב) תבוצע בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האוויר הנשוף של הנבדק, ובלבד שמקדם השונות   (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

כמה זמן מותר לשוטר לעכב הנבדק
לצורך הבדיקה מוסמך שוטר לעכב את הנבדק במקרה שמדובר בבדיקה שגרתית עד חצי שעה בלבד. מכאן, שנבדק שיראה כי עוכב, מהרגע שנעצר לבדיקה ועד הבדיקה עצמה, למעלה מחצי שעה יכול הדבר לשמש לטובתו. את משך הזמן של הבדיקה ניתן להוכיח על פי דו"ח העיכוב שבו מצוינת השעה המדויקת בה הנהג נעצר לבדיקה, גם בפלט הבדיקה עצמה מצוין שעת הבדיקה.

החובה לכיול המכשיר
הבדיקה במכשיר של נבדק אחד, או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

(1) בדיקת אויר חופשי מאלכוהול ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אוויר.
(2) בדיקה כפולה לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף, ובלבד שמקדם של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים.

לבדיקת אלכוהול בדם לחץ כאן
להשבתת הרכב בגין נהיגה בשכרות לחץ כאן
לסירוב להיבדק בבדיקת אלכוהול לחץ כאן
לבדיקת נשיפה/אלכוהול לחץ כאן
לדרכים ותנאים לקביעת נהיגה בשכרות לחץ כאן
לנהיגה בשכרות ענישה לחץ כאן
לנהיגה בשכרות לחץ כאן
לפסילה מנהלית בגין שכרות ואלכוהול לחץ כאן

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם