בדיקת אלכוהול-בדם

מתי תבוצע הבדיקה
(ב) שוטר רשאי לדרוש מנבדק בדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל סיבה שהיא בדיקת נשיפה.
(ג) נעשתה בדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראיה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.

אופן ביצוע של בדיקת אלכוהול באמצעות דוגמת דם
איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל;
דוגמת הדם תילקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואורידי בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה;
כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה;
הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת;

השוני בין החובה להיבדק בבדיקת נשיפה לבין החובה להיבדק בבדיקת דם
חשוב לדעת כי שוטר רשאי לערוך בדיקה לגילוי אלכוהול לנהגים באופן שיגרתי, בבדיקה שגרתית כזאת אין חובה על הנהג לתת דגימת דם כלומר, ניתן לסרב לבצע בדיקת דם, אם מדובר בבדיקה שגרתית, שכן בדיקה זו פולשנית מידי.
מותר לשוטר לדרוש לבצע בדיקת דם לגילוי אלכוהול רק כאשר יש לשוטר חשד סביר כי הנהג שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים.
קיימת דרישה שרופא יברר עם האדם שממנו נדרשת דגימת דם, לפני לקיחת הדגימה, את מצב בריאותו ככל שהדבר נוגע לנטילת הדגימה. בכל מקרה שמתעורר חשש סביר כי נטילת הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו של נותן הדגימה פגיעה שאיננה נובעת
ממהות הנטילה, לא ייטול ממנו בעל המקצוע רפואי דגימת דם כאמור. אולם, בעל מקצוע רפואי שאינו רופא, רשאי לדרוש כי רופא יבדוק
את האדם, ולא ייטול ממנו בדיקת דם אלא אם כן הרופא שבדק אותו אישר כי אין מניעה בריאותית ליטול את הדגימה.
חובה על השוטר להודיע לנבדק את מטרת נטילת הדגימה
שוטר הדורש מנהג לתת לו דגימת נשיפה, או דגימת דם צריך להודיע לנבדק את מטרת נטילת הדגימה, לבקש את הסכמתו, ולהסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה.

קבילותה של הבדיקה
בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראיה קבילה בבית המשפט:

תוצאות הבדיקה
תוצאת בדיקת דם חופשי מאלכוהול (blank sample) לא תעלה על עשרה מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם;
מקדם השונות (coefficient of variation) של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה;

ממצאי הבדיקה ואופן מסירת התוצאות
המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.
(א) תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה.
(ב) תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.
חובה על המשטרה להוכיח שדמו של הנהג שנמסר לבדיקה עבר מיד ליד עד למעבדה בלי אפשרות של תקלה או של בלבול, באופן שהדם שנבדק יכול שלא יהיה דמו של הנהג.

התנאים לביצוע הבדיקות – במעבדה
"בדיקת מעבדה" – בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם או הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי.

לבדיקת אלכוהול בדם לחץ כאן
להשבתת הרכב בגין נהיגה בשכרות לחץ כאן
לסירוב להיבדק בבדיקת אלכוהול לחץ כאן
לבדיקת נשיפה/אלכוהול לחץ כאן
לדרכים ותנאים לקביעת נהיגה בשכרות לחץ כאן
לנהיגה בשכרות ענישה לחץ כאן
לנהיגה בשכרות לחץ כאן
לפסילה מנהלית בגין שכרות ואלכוהול לחץ כאן

 

דיני תעבורה

המשרד נבדק ודורג כמוביל בישראל בתחום דיני התעבורה

דירוג עורכי הדין המובילים בישראל

חפשו אותנו בפייסבוק

ג'רוזלם פוסט בדק ומצא ארגמן עורכי דין המשרד המוביל בתחום דיני התעבורה בישראל

פסקי דין מובילים

נווט אלינו בוייז

במה ניתן לעזור? נחזור אליכם